Giriş Kayıt

Giriş

01 Ara

İEİS ile Yapılan Görüşme Detayları

Yazan 
(0 oy)

Değerli Meslektaşlarım,

Mesleğimizin sorunlarına çözüm bulmak, çalışma şartlarımızı iyileştirmek, çalışırken ve işten ayrılırken oluşabilecek mağduriyetlerimizin önüne geçebilmek için kurmuş olduğumuz derneğimiz, üyelerinin verdiği güçle çalışmalarına devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde 18 Kasım 2014 tarihinde AİFD (Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği) Başkanı Sn.Emin Fadıllıoğlu ile görüşmüş ve görüşmenin detaylarını geçtiğimiz günlerde sizlerle buradan paylaşmıştık.

Yukarıda bahsettiğim amaçlar doğrultusunda 1 Aralık 2014 günü İEİS (İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası) Başkanı Sn.Nezih Barut, Sendika Genel Sekreteri Sn.Turgut Tokgöz ve Sendika Hukuk Departmanı Müdürü Av.Aylin Aydoğmuş ile de bir görüşme yaptık.

Görüşmede derneğimizi ben ve Genel Sekreter arkadaşımız Nadir Kırlıkovalı temsil etti.

Yaklaşık bir saat süren görüşmemiz gayet verimli bir içerikle ve olumlu bir seyirde ilerledi.

Konuşulan konuları özetleyecek olursak;

 • Mümessil Dayanışma Derneği- MÜDAD tanıtımı (Derneğimizin amaçları, faaliyetleri, kurulma nedenleri ve organizasyon yapısını içeren kitapçıkların sunulması)
 • MÜDAD'ın Tıbbi Mümessillik mesleği etik kodları ve deontoloji kurallarını oluşturduğunu ve dernekçilik anlayışımızda bu ilkeleri derneğimizin omurgası olarak kabul ettiğimizi belirttik.
 • Derneğin bir cv havuzu oluşturma projesi olduğunu aktardık. Sendikanın bu konudaki düşüncesinin ne olacağını sorduğumuzda Sn.Nezih Barut, bu projeyi çok olumlu buldu. Artık sertifikalı çalışma dönemine geçildiği için çalışan seçiminde bu havuzun kullanılabileceğini, bu yöntemle hem derneğe hem de sendikaya katkı sağlanabileceğini belirtti.
 • Tıbbi mümessillik mesleğinin toplum tarafından çok iyi tanınmadığını ve bu konu üzerine çalışmalar yürütmek istediğimizi aktardık.
 • Sosyal sorumluluk projeleri ve akılcı ilaç kullanımının öneminin topluma etkin bir şekilde anlatılmasının amaçlanacağı kampanyaları birlikte organize edebileceğimizi belirttik.
 • Dernek web adresi olan www.mudad.org'un dernek tarafından bir öğrenme ve kişisel gelişim portalı gibi iş görmesinin istendiği İEİS yöneticilerine aktarıldı. (Ör: Sürüş teknikleri eğitimleri, yönetici adayları için eğitim kapısı, Üte sertifikasyon deneme sınavlarının olması, yabancı dil olanakları gibi.) Bu fikir ve şu ana kadar yürütülmüş olan bazı çalışmalar da dikkatle dinlendi ve bunların güzel hedefler olduğu dile getirildi.
 • Derneğin her türlü aktivitesini çalışma saatleri dışında yaptığı, bu anlamda meslektaşlarımızın ve işverenlerin menfaatlerinin göz önünde bulundurulduğu kaydedildi.
 • Üyelerimizin, vefatı veya maluliyetleri hallerinde kendilerinin ve yakınlarının mağduriyetlerini önleyebilmek için yardım kampanyaları düzenlemek adına ilgili kurumlara başvurularımızı yaptığımızı ve şu anda bu kurumlardan cevap beklediğimizi belirttik.
 • ÜTE sertifikasyon sınavına hazırlanan tüm meslektaşlarımızın online olarak faydalanabileceği bir eğitim modülünü (çoktan seçmeli test usulüyle) yakın zamanda mudad.org'dan hizmete sunacağımızı aktardık.
 • Sn.Nezih Barut, derneğin etiklik konusu üzerine durmasını çok olumlu bulduğunu belirtti. Derneğimizin bakış açısıyla örtüşen bu görüşlerine istinaden etik iş yapmadığı mahkemece sabitleşmiş mümessillerin derneğe de üye yapılmaması sağlanırsa sendika olarak her türlü iş birliğine hazır olduklarını belirtti. Bu sözü sendikanın tüm üyeleriyle konuşmadan sendika adına veremeyeceğini ancak kendi firması adına daha net konuşabileceğini belirtti. Kendisine katıldığımızı ve ilerleyen dönemlerde gerekli tüzük değişikliklerinin yapılacağı sözünü verdik.
 • Tıbbi Mümessillerin dernekleşme faaliyetlerinin çatışma gibi bir amaç barındırmaması halinde bu oluşuma sıcak baktığını ifade etti. Biz de amacımızın tüm paydaşlarımız adına değer yaratmak olduğunu, sorunları diyalogla çözmekten başka bir hedefimiz olmadığını belirttik.
 • MÜDAD'ın İEİS'den beklentisinin olup olmadığı sorulduğunda da, "çalışanların tıbbi mümessil derneklerine üye olunması halinde firmaların buna soğuk bakacağı" düşüncesi içinde olduğunu aktardık. "Bu düşüncenin yersiz bir düşünce olduğuna" dair yaklaşımların desteklenmesi şeklinde bir talebimiz söz konusu oldu. Kendisi, bu konuyu İEİS yönetim kurulu toplantısında dile getireceğini belirtmiştir.
 • Görüşmenin bir yerinde, önümüzdeki yıllarda lise mezunu kişilerin (halen çalışıyor olsa dahi) sektörde çalışamayacaklarına dair bir planlama yapıldığı izlenimini edindik. Bu doğrultuda şu an sektörde aktif olarak çalışan yaklaşık %10 oranındaki lise mezunu arkadaşlarımızın bir an önce önlisans veya lisans programlarına katılarak bir yüksek öğrenim diplomasına sahip olmalarını tavsiye ederiz. Aksi halde lise mezunu meslektaşlarımızın gelecekte işlerini kaybetme gibi bir risk durumu söz konusudur.

Toplantı, karşılıklı iletişimin devam ettirilmesinin faydalı olacağı ortak görüşüyle ve katılımcıların hep birlikte fotoğraf çektirmesiyle son bulmuştur.

Bilgilerinize sunarım 

Saygılarımla

Harun Ökek
Başkan
Mümessil Dayanışma Derneği

Okunma 4260 defa Son Düzenlenme Pazartesi, 14 Kasım 2016 19:40
Yorum eklemek için giriş yapın