Derneğimizin tüzüğü gereği 5. Olağan Genel Kurul toplantısına 30 Eylül 2023 cumartesi günü saat 9.00’da Konya Ticaret Odası salonunda salt çoğunlukla, salt çoğunluk sağlanamadığında salt çoğunluğa bakılmaksızın 25 Kasım 2023 saat 9.00’da aynı salonda aşağıdaki gündemle yapılmasına ve yapılacak genel kurulu toplantısına ilişkin tarihler, yar ve saat, gündem bilgilerinin derneğin internet sayfası olan www.mudad.org web sitesi üzerinden duyurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

5. Olağan Genel Kurul Toplantısı

GÜNDEM:

  • Açılış, başkanlık seçimi
  • Toplantı tutanağının imzalanması hususunda başkanlık divanına yetki
  • Gelir gider durumu ve faaliyet raporlarının incelenmesi
  • Denetim raporları
  • Yönetim kurulu, denetim ve disiplin kurulları asil ve yedek üye seçimi
  • Dernek tüzüğü maddelerinde gerçekleşecek değişim ya da düzeltmeler için oylama yapılması ve karar alınması
  • Diğer yazılı ve sözlü önergeler ile Dilek temennilerin görüşülmesi
  • Kapanış